Samospráva MČ Praha-Satalice

Zastupitelstvo MČ je nejvyšším orgánem MČ a rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti MČ. Zastupitelstvu je vyhrazeno např.:

  • schvalovat program rozvoje MČ

  • schvalovat rozpočet MČ a závěrečný účet MČ

  • zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy MČ

  • zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky MČ, schvalovat jejich zřizovací listiny

  • rozhodovat o vyhlášení místního referenda

  • zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a členy a odvolávat je z funkcí

Zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice jsou ze zákona veřejná.


 
  Zastupitelé městské části Praha-Satalice
 
  Mgr. Milada Voborská (STAN), starostka
voborska@satalice.cz
  Ing. Leona Táborská (STAN), místostarostka
taborska@satalice.cz
  Ing. Viktor Kotlán Ph.D. (STAN)
kotlan@satalice.cz
  Ing. Petr Adamec (STAN)
adamec@satalice.cz
  Ing. Petr Beran (STAN)
beran@mcsatalice.cz
  JUDr. Jitka Mokrá (ODS)
mokra@satalice.cz
  Ing. Bohumil Pechr (KDU-ČSL)
pechr@satalice.cz
  Libor Vrabec (ANO 2011)
vrabec@satalice.c
  Roman Hogen (ANO 2011)
hogen@satalice.cz
  Richard Čech (ANO 2011)
cech@satalice.cz
  Ing. Ladislav Koděra (ANO 2011)
kodera@satalice.cz

Mandáty složili zastupitelé zvoleni v řádných volbách 10.-11.10.2014:
Vojtěch Vaňhara (ODS) – místo něj nastoupila JUDr. Jitka Mokrá,
Ing. Vladimír Bílek (KDU-ČSL) – místo něj nastoupil Ing. Bohumil Pechr.

 

 

Městská část Praha-Satalice 2015