Samospráva MČ Praha-Satalice

Zastupitelstvo MČ je nejvyšším orgánem MČ a rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti MČ. Zastupitelstvu je vyhrazeno např.:

  • schvalovat program rozvoje MČ

  • schvalovat rozpočet MČ a závěrečný účet MČ

  • zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy MČ

  • zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky MČ, schvalovat jejich zřizovací listiny

  • rozhodovat o vyhlášení místního referenda

  • zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a členy a odvolávat je z funkcí

Zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice jsou ze zákona veřejná.


 
  Termíny zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice
 

Termíny zasedání zastupitelstva
Předpokládané termíny řádných zasedání zastupitelstva městské části Praha-Satalice ve II. pololetí roku 2017:

25. 7., 12. 9., 31. 10., 19. 12.

Zasedání se konají v jídelně základní školy, začínají v 19.00 hod. a jsou veřejně přístupná.

UPOZORNĚNÍ: Zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se koná dne 25. července 2017 od 19h bude probíhat v kanceláři Úřadu MČ Praha-Satalice, K Radonicům 81

 

 

Městská část Praha-Satalice 2015