Dokumenty z úřadu

  Organizace vázané na rozpočet MČ  

Místní knihovna
vedoucí: Miloš Koděra
adresa: Místní knihovna Praha - Satalice, U Obory 385, 190 15 Praha 9 Satalice
tel.: 286 853 250
e-mail: knihovna@mcsatalice.cz
www stránky: http://www.kronikasatalic.cz/knihovna/

Základní škola
ředitelka školy: Mgr. Iveta Horáčková
adresa: K Cihelně 137/8, 190 15 Praha-Satalice
tel.: 286 002 911
e-mail: zs.satalice@satalice.cz
www stránky: http://www.skola-satalice.cz

Mateřská škola
ředitelka: Marie Špalková
adresa: U Obory 385, 190 15 Praha 9 Satalice
tel.: 286 852 423
e-mail: ms.satalice@volny.cz
www stránky:
http://www.ms-satalice.cz/

SDH Satalice
adresa: K Radonicům 305, 190 15 Praha 9 Satalice
www stránky: http://www.sdhsatalice.eu/
e-mail: kontakt: velitel@sdhsatalice.eu


 
 
 

  Rozpočet   

Rozpočet pro rok Příjmy Výdaje Přebytek/Schodek
Rozpočtový výhled do roku 2022
Schválený rozpočet na rok 2017
Rozpočtové opatření č.1
Rozpočtové opatření č.2
Rozpočtové opatření č.3

Rozpočtové opatření č.4
Rozpočtové opatření č. 5
16 887 000 Kč 16 887 000 Kč  
Schválený rozpočet 2015 HČ
Rozpočet 2015 VHČ

Návrh rozpočtu HČ  na rok 2015
Návrh rozpočtu HČ a VHČ na rok 2015

Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2015
Rozpočtové opatření 4 (příloha).pdf
Rozpočtové opatření 5 (příloha).pdf
Rozpočtové opatření 6 (příloha).pdf
Rozpočtové opatřen č. 7 pro rok 2015
11 426 000 Kč 11 426 000 Kč  
Schválený rozpočet 2014
Rozpočtové opatření č. 2
Rozpočtové opatření č. 5
Rozpočtové opatření č.8
10 920 600 Kč 10 920 600 Kč 0 Kč
Schválený rozpočet 2013
Závěrečný účet 2013
Audit za rok 2013
10 818 000 Kč 10 818 000 Kč 0 Kč
2012 13 500 500 Kč 13 500 500 Kč 0 Kč
2011 14 313 000 Kč 14 313 000 Kč 0 Kč
2010 17 293 000 Kč 17 293 000 Kč 0 Kč
2009 30 175 000 Kč 30 175 000 Kč 0 Kč
2008 28 411 000 Kč 49 708 400 Kč -21 297 400 Kč
2007 68 987 400 Kč 91 968 200 Kč -22 980 800 Kč
2006 53 536 800 Kč 53 536 800 Kč 0 Kč
2005 29 789 200 Kč 29 789 200 Kč 0 Kč
2004 31 059 900 Kč 31 086 700 Kč -26 800 Kč
2003 23 367 500 Kč 23 394 300 Kč -26 800 Kč
2002 7 197 500 Kč 7 197 500 Kč 0 Kč
2001 8 445 100 Kč 8 445 100 Kč 0 Kč
2000 7 183 100 Kč 7 296 000 Kč -112 900 Kč
  Dokumenty  
 
  Veřejnoprávní smlouvy  
Smlouva zveřejněno
dne
zveřejnění do dne

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha-Satalice č. HS 786

Příjemce dotace: Pobočný spolek Tělocvičná jednota Sokol Satalice

1.6.2017 1.6.2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha-Satalice č. HS 785

Příjemce dotace: HO Satalice, z.s.

1.6.2017 1.6.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha-Satalice č. HS 774
Příjemce dotace: Myslivecké sdružení Satalice – Vinoř z.s.
7.4.2017 7.4.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha-Satalice č. HS 766 21.2.2017  
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha-Satalice č. HS/741
Příjemce dotace: Sportareál Praha-Satalice s.r.o.
10.10.2016  
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha-Satalice č. HS/708
Příjemce dotace: Spolek Tělovýchovná jednota Sportovní kluby Satalice z.s.
26.5.2016 26.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha-Satalice č. HS/709
Příjemce dotace: Pobočný spolek Tělocvičná jednota Sokol Satalice
26.5.2016 26.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha-Satalice č. HS/710
Příjemce dotace: HO Satalice z.s.
26.5.2016 26.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha-Satalice č. HS 669
Příjemce dotace: Sportareál Praha-Satalice, s.r.o.
1. 4. 2016 1. 4. 2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha-Satalice č. HS 670
Příjemce dotace: Sportareál Praha-Satalice, s.r.o.
1. 4. 2016 1. 4. 2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha - Satalice č. HS/649
Příjemce dotace: Spolek Tělovýchovná jednota Sportovní kluby Satalice
27.5.2015 27.5.2018
 

 

Městská část Praha-Satalice 2015