14.9.2017
Informace starostky – srpen 2017
  14.9.2017
Byty pro seniory budou! 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy nám ve čtvrtek 14. 9. schválilo dotaci na výstavbu bytů pro seniory z Fondu rozvoje dostupného bydlení hl. m. Prahy. Bývalou ubytovnu v areálu statku proměníme na 6 malometrážních bytů s regulovaným nájemným (čtyři přízemní 1+kk s předzahrádkou a dva byty 2+kk v 1. poschodí). Studii projektu si můžete prohlédnout na http://satalice.cz/rozvoj_mc.htm 
  14.9.2017
Informační zpravodaj PID č. 18/2017, kde se dočtete následující novinky:

- Posílení dopravy na Mělnické vinobraní
- Metro S aneb nový železniční tunel pod Prahou
- Den pro Prahu
- Pražský železniční den na Smíchově 23. 9. 2017
- S jízdenkou PID vlakem až do Mladé Boleslavi od 1. 10. 2017
- V noci rychleji a dále od 8. 10. 2017

 14.9.2017
Základní škola Satalice zve na PODZIMNÍ BAZAR dětského oblečení, obuvi a sportovních potřeb (od miminek až po náctileté)
6. října, 15:00 - 20:00 příjem čistých a nepoškozených věcí dle posouzení pořadatele (max. 30 ks). V případě naplnění kapacity může být příjem ukončen i dříve. Za věci přijaté do prodeje se vybírá manipulační poplatek.
7. října, 9:00 - 12:00 prodej (vstupné dobrovolné), 16:00 - 17:00 výdej neprodaných věcí
Pro zájemce o sepsání seznamu předem bude připraven ke stažení formulář na stránkách školy www.skola-satalice.cz

Součástí akce je sbírka na charitativní účely.
Bazar je pořádán ve spolupráci s Občanským sdružením Satalická škola.
 13.9.2017
Poptávka
MČ Praha-Satalice poptává realizaci a dodávku plynového etážového topení pro objekt budovy B bývalého statku v ulici K Rybníčku č.p. 8. Bližší informace případnému dodavateli poskytne paní Pečová, pecova@satalice.cz.
 8.9.2017
SNÍDANĚ NA PERÓNĚ aneb „Lepší káva ve vlaku nežli štrúdl na silnici“

19. září 6.30-8.30 nádraží Satalice, Kbely, Čakovice

V rámci Evropského týdne mobility jsme ve spolupráci s hl. m. Prahou a městskými částmi Čakovice a Kbely připravili pro cestující vlakem občerstvení s prezentací minulosti a současnosti železniční trati mezi Prahou a Neratovicemi.
Můžete se těšit na výbornou kávu a poctvivý štrúdl! Nesnídejte projednou doma a pojďte s námi podpořit cestování vlakem.
http://www.cistoustopou.cz/cista-mobilita/projekt/evropsky-tyden-mobility-2017-444
  8.9.2017
PŘÍRODNÍ PARK K RADONICŮM 
- představení podkladové studie pro změnu územního plánu úterý 19. 9. od 17 hod. v jídelně ZŠ Satalice

Tým odborníků ze společnosti Neolokator připravil pro městskou část Praha-Satalice mezioborovou studii na revitalzaci území, potřebnou pro změnu územního plánu na ploše mezi biokoridorem a lesoparkem v ul. K Radonicům. Ve studii jsou pro dané území navrženy: přírodní krajinná zeleň, skupiny porostů, plochy zeleně, pobytové louky, veřejně přístupné herní plochy, drobné vodní plochy, zpevněné cesty pro pěší atd.
Studii představí členové týmu Ing. Martin Sucharda a MgA. et Bc. Jan Trejbal.

Po skončení diskuse bude pro zájemce představena krátká prezentace rekonstrukce areálu statku - upřesnění využití jednotlivých budov a časový harmonogram staveb. Předpokládaný začátek cca 18.00 hod.
  8.9.2017
ZUŠ Marie Podvalové nově otevírá TANEČNÍ OBOR v Satalicích
Přijímací řízení proběhne 18. září od 16:00 do 18:00h
Talentová zkouška bude spočívat ve vytleskání zadaného rytmu a v posouzení pohybových schopností zájemců od 5-ti let.
  31.8.2017
Upozornění pro návštěvníky ZUŠ Satalice 
V areálu statku v Satalicích, ul. K Rybníčku 8, kde se nachází ZUŠ, probíhají rekonstrukce okolních budov. Každá stavba je oplocena a zajištěna před vstupem neoprávněných osob, ale je zde zvýšený pohyb nákladních aut a stavební techniky. 
Z tohoto důvodu Vás žádáme, používejte přístup k ZUŠ z ul. K Rybníčku vjezdem z dolní části od Satalické obory, neparkujte v areálu statku a především upozorněte své potomky, aby budovu opustili nejkratší cestou, tj. po chodníku směrem k ulici K Radonicům. Děti rády pozorují nevšední věci, prosíme však apelujte na ně, aby se zbytečně nezdržovaly v areálu. 
Rekonstrukce budou probíhat během celého školního roku 2017/2018. Po jejich dokončení bude celý rekonstruovaný areál sloužit veřejnosti bez omezení. 
Děkujeme za pochopení. 
  31.8.2017
Cestování po Praze a začátek nového školního roku
1/ Jak a za kolik cestovat výhodně do školy pro různé věkové kategorie naleznete na: https://pid.cz/do-skoly-s-pid/
2/ Aktuální jízdní řády najdete pod tímto odkazem: https://pid.cz/jizdni-rady/
3/ Informace o trvalých změnách spojených s přechodem z prázdninového provozu na školní rok pak najdete zde: https://pid.cz/trvale_zmeny/trvale-zmeny-v-zari-2017/

  31.8.2017
Školní družina ZŠ Satalice v novém

Během prázdninových měsíců jsme se pustili do úprav vstupních prostor školní družiny. Některé příčky byly odstraněny, některé dveře zazděny a jiné vytvořeny. Bude tak lépe využita vstupní chodba jak ve prospěch rodičů, tak ve prospěch školáčků, kterým vznikne další plocha pro jejich aktivity. Nový videovrátný je již funkční, zbývá dokončit propojení čipového systému při vstupu do šaten. Doufáme, že se nové prostory budou líbit dětem i rodičům.

  28.8.2017
Rozdělení dětí do tříd v MŠ Satalice pro školní rok 2017/2018
  15.8.2017
Pražské cyklozvonění
Zveme Vás dne 17. září 2017, od 10 - 17h, do Kaizlových sadů na Sportovní festival pro celou rodinu v pražském Karlíně. Akce bude doplněna o jízdu Prahou s průvodcem. Sataličtí účastníci startují v 10:00 od kapličky sv. Anny a připojí se do pelotonu jedoucího z Čakovic a Kbel.
  14.8.2017
Místní knihovna pořídila v červenci další nové knihy – seznam.
  14.8.2017
Den s Městskou policií hl. m. Prahy
13. 9. 2017 od 10.00 – 18.00 h. se na Žofínském ostrově uskuteční akce pořádaná u příležitosti 25 let MP Praha
  9.8.2017
Uzavírka ulice K Radonicům
V termínu 14. 8. 2017 – 24. 9. 2017 bude z důvodu udržovacích prací (stavba „K Radonicům SÚ č. akce 13415, Praha 19“) uzavřena ulice k Radonicům v úseku Filipovského - východní hranice katastru. Objízdná trasa pro veškerou dopravu je vedena ulicí K Cihelně. +příloha +příloha

POZOR! V souvislosti s pracemi na ul. K Radonicům dochází k odklonu linky autobusu č. 376 - jízní řády vizpříloha + příloha.

  9.8.2017
Setkání s vedením Základní školy Praha-Satalice
Na přání zastupitelů proběhla 25. července schůzka s paní ředitelkou ZŠ Mgr. Ivetou Horáčkovou a zástupkyní Ing. Danielou Vočadlovou. Cílem schůzky bylo jak zhodnocení uplynulého školního roku, tak výhled na roky nadcházející. Paní ředitelka připravila shrnutí fungování školy po prvním roce pod jejím vedením a dotkla se různých aspektů chodu školy (pedagogického, organizačního atd.). Zastupitelé poté přišli se svými dotazy a podněty. Mezi diskutované body patřily například probíhající stavební práce vč. řešení čekárny pro rodiče ve školní družině, možnosti částečné elektronizace známkování, obsazení pedagogického sboru či plánovaný rozvoj výuky jazyků. Shodli jsme se, že k vybraným tématům připraví vedení školy v prvním pololetí nadcházejícího školního roku pro rodiče dotazník a s jeho výsledky pak rodiče seznámí. Dále prověří možnosti zlepšení technického vybavení školy (spolehlivá internetová síť, dostatek počítačů atd.). Příští setkání zastupitelů s paní ředitelkou budou probíhat pravidelně zhruba za půl roku. Mezitím pracuje Školská rada, které se účastní po třech zástupcích z řad rodičů, pedagogů a zastupitelů. Nejbližší schůzka Školské rady proběhne koncem prázdnin, předmětem diskuse bude nový Školní vzdělávací program připravený vedením školy. Podněty pro ŠR lze podávat na e-mailové adrese skolskarada@skolasatalice.cz.
  3.8.2017
Informace starostky - červenec 2017 
  3.8.2017
Praha zastoupená odborem ochrany prostředí MHMP, pod záštitou paní radní Plamínkové, podala 31. 7. 2017 žádost o poskytnutí dotace z OPŽP (68. výzva) na nákup kompostérů. Žádost je podaná na 1750 ks. Z toho se předpokládá 1 400 kusů jednokomorových uzavřených kompostérů s provětráváním o objemu 1000 litrů a 350 kusů dvoukomorových kompostérů, otevřených s objemem 1000 + 1000 litrů (celkem 2000 litrů). Součástí žádosti je podpora informovanosti občanů zajímající se o kompostování.
Přes elektronický systém na stránkách www.odpadovecentrum.cz  se mohou zájemci stále registrovat. Je nutné v rámci „žádosti o kompostér“ vyplnit kolonku „Hlavní město Praha – průzkum zájmu“. Po rozhodnutí SFŽP o výsledku přidělení dotace Vás budeme informovat.

  2.8.2017
Rozpis přestavení velkoobjemových kontejnerů VOK na II. pololetí 2017

  5.7.2017
V areálu nově vznikajícího komunitního centra máme 7 budov. Úspěšně se nám podařilo zrekonstruovat již druhou z nich, a to budovu G. Nejdříve došlo k ubourání její části, zde vznikl prostor pro budoucí předzahrádky nových bytů, které v přilehlém objektu F v budoucnu vzniknou. Během rekonstrukce budovy G byla vyměněna okna, vstupní dveře a střešní krytina, opravena fasáda. Dále zde proběhly klempířské práce, včetně nových okapů a svodů. Uvnitř byl obnoven sádrokartonový stop včetně zateplení a sádrokartonové příčky. Rekonstruovaný objekt už slouží novému nájemci.
Fotodokumentace zde.
  21.6.2017
Rozpis přistavení velkoobjemových BIO kontejnerů na II. pololetí 2017
  8.6.2017
PODPISY PRO KANDIDÁTY NA PREZIDENTA
V příštím roce budeme volit prezidenta České republiky. Každý nezávislý kandidát pro přímou volbu prezidenta musí nasbírat 50 000 podpisů, aby se jí mohl zúčastnit. Podpořit lze i více kandidátů. Od 8. 6. je možné v přízemí úřadu MČ Praha-Satalice připojit svůj podpis na podpisový arch pro kandidáty na úřad prezidenta, jejichž podpisové archy máme k dispozici. Prozatím je možné podepsat petiční archy na podporu kandidatury pana Mgr. Michala Horáčka, Ph.D., pana prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., dr. h. c., a pana MUDr. Marka Hilšera, Ph.D. Podpisové archy dalších kandidátů budeme připojovat, jakmile budou k dispozici.

Dovolte upozornění, že podpisem petičního archu nikoho NEVOLÍTE, jen dáváte kandidátům šanci ucházet se o úřad prezidenta.
Koho budete nakonec volit, je při samotné volbě prezidenta jenom na vás.
  18.4.2017
Program Čistá energie Praha 2017

Program se týká zdrojů uvedených do provozu mezi 1. 9. 2016 a 30. 9. 2017. Lhůta pro podání žádosti je vymezena termínem 2. 5. – 29. 9. 2017. Veškeré informace o pravidlech programu jsou k dispozici na webových stránkách portalzp.praha.eu. Odpovědi na konkrétní dotazy lze získat na emailové adrese dotace@praha.eu

  8.4.2017
PŘEHLEDNÝ MAPOVÝ PORTÁL PRAHY-SATALICE

Novou mapovou aplikaci Satalic nyní můžete najít na webových stránkách v záložce Mapy a plány. Na horní liště objevíte symboly pro různé oblasti, které se po rozkliknutí zobrazí. Je to např. dopravní spojení, adresy, pozemkové parcely, územní plán, historické mapy, struktura obyvatelstva a další. Protože jde o dálkový přístup na Geoportál Praha, někdy se podklady zobrazují s prodlením, buďte prosím trpěliví, aplikace stojí za chvilku strpení.
  28.3.2017
Spuštěna nová aplikace - mobilní verze www stránek městské části Praha - Satalice. Najdete ji pod ikonou v levém horním rohu stávajícího webu, popř. na adrese http://satalice.cz/mobilni.htm . Je určena pro MOBILNÍ zařízení.
  22.2.2017
Knihovna v Satalicích mění webové stránky
Nové stránky naší knihovny jsou: http://knihovnasatalice.webnode.cz/
  17.1.2017
PORUCHY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – od ledna 2017 VOLEJTE dispečink: 224 91 51 51

Provoz veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy od 1. ledna 2017 zajišťuje společnost TRADE CENTRE PRAHA ve spolupráci se společností PREdistribuce.

Více informací naleznete zde!
  17.1.2017
Informace k plánovaným obnovním zásahům v lesních porostech

Lesy hl. m. Prahy zaslaly naší městské části informaci o o plánovaných obnovních zásazích v lesních porostech Mapku s lokalizací jednotlivých obnovních zásahů naleznete na webových stránkách organizace Lesy hl. m. Prahy, konkrétně pod tímto odkazem: http://www.lhmp.cz/lesy/pestovani-lesu/obnova-lesa/.
Městské části Praha-Satalice se přímo dotýká Lesnický úsek Bohnice mapka č. 3. - Lesopark Kbely, PP Bažantnice).

Každý obnovní zásah bude přímo v terénu označen informační cedulí, jejíž náhled naleznete v příloze.
V případě potřeby dalších informací kontaktuje Lesy hl. m. Prahy.
  10.1.2017
INFORMACE O MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SATALICE NA WEBU IPR

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy zpracoval dva výstupy, které podávají informace o městských částech a které jsou dostupné na níže uvedených odkazech:

KATALOG MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
Aplikace Katalog MČ prezentuje různá témata pomocí číselných hodnot a grafů v jednotné grafické podobě. Zdrojem
informací pro katalog jsou celoměstské i národní evidence. Každá městská část je v prezentaci znázorněna jinou barvou. Adresa aplikace http://katalog-mc.iprpraha.cz

PŘEHLED STUDIÍ
Základní seznam dílčích studií, zejména podrobnějších územně plánovacích podkladů, postihuje zejména období od r. 2000 do poloviny r. 2016. Jednoduchá aplikace si klade za cíl poskytovat souhrnný přehled všech studií dokončených nebo v současné době rozpracovaných pro celé území města Prahy, který se podařilo dosud zjistit od různých zadavatelů. Obsahuje kompletní tabulku s údaji, jako je například popis studie, její zadavatel, rok zpracování, typ studie a městská část, na jejímž území se nachází. Pro menší část ze seznamu je pak k dispozici i mapa se zákresem řešeného území, kde se po kliknutí do mapy se zobrazí základní informace o studii. Cílem je tento seznam a mapu postupně doplňovat o dosud nezaznamenané studie, například o ty, které jsou zadávány jednotlivými městskými částmi. Adresa aplikace http://app.iprpraha.cz/apl/app/studie/. V případě námětu na aktualizaci seznamu studií prosíme kontaktujte příslušného garanta území.
 
Tyto informace naleznete také na Portálu městských částí www.iprpraha.cz/mc
  12.10.2016
PARKOVACÍ ZÓNY NOVĚ - VÍTE, KDE MŮŽETE ZAPARKOVAT?

Pro řidiče byla spuštěna nová webová stránka www.parkujvklidu.cz, kde si můžete najít místa s placenými zónami, zjistit, jak dlouho na nich parkovat a jak za to zaplatit. Barevně odlišené zóny mají jiný režim, v různých místech mohou mít i jiná časová rozmezí. Pro majitele chytrých telefonů existuje aplikace, tzv. virtuální parkovací hodiny, kde si mohou řidiči přednastavit údaje k platbě a urychlit tak úhradu za parkování.

Přehledná mapa ukazuje, ve kterých městských částech se s parkovacími zónami lze v současnosti setkat a kam se rozšíří v další etapě. Na celém území či části městských částí Prahy 1, Praha 2, Praha 3 a Praha 7 byly parkovací zóny pro placené stání zřízeny před rokem 2014. Podle nové koncepce ZÓN PLACENÉHO STÁNÍ jsou do tohoto systému postupně zapojována další území Prahy. V první fázi to jsou zóny na části území městských částí Praha 3, Praha 5, Praha 6 a Praha 8. Následovat budou další části území městských částí Praha 4, Praha 9, Praha 13, Praha 16 a Praha 22.
   1.8.2016
NOVÉ PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY aneb JAK SE NYNÍ BUDE V PRAZE STAVĚT?
Od 1. 8. 2016 jsou účinné nové a dlouze diskutované Pražské stavební předpisy. Co přinášejí? Výškovou regulaci, více parkování na okrajích Prahy, ale méně v centru, jasná pravidla pro vznik příjemných ulic.
Doufejme...

Více informací najdete na http://www.iprpraha.cz/psp, stáhněte si je na www.bit.ly/PSPstahnout nebo si je můžete za 235,- Kč koupit v podatelně IPR.

Doplněno
Nové Pražské stavební předpisy najdete i na webu městské části v záložce Rozvoj městské části.
   22.6.2016
obrázek bez popiskuMĚJTE SVÉ PEJSKY V OBOŘE NA VODÍTKU!
Na žádost sdružení myslivců žádáme majitele pejsků, aby na území obory měli své psíky na vodítku. Volné pobíhání psů ruší lesní zvěř.
Mimo oboru na veřejných prostranstvích uvítají totéž opatření zejména maminky malých dětí. Děkujeme za pochopení.
   12.4.2016
Informace PVS a.s. o omezení povolování napojení nové výstavby do kanalizační sítě z důvodu nedostatečné kapacity ČOV Kbely a Závěr zjišťovacího řízení Záměr "Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely, Praha 19 (revize projektu Intenzifikace ČOV, Praha 19)"
  11.2.2016
Kácení dřevin v zahradách – kdy je nutné povolení z úřadu?
S účinností od 1. 11. 2014 platí nová vyhláška – u dřevin s velikostí obvodu kmene nad 80 cm měřeným ve výšce 130 cm nad zemí NENÍ TŘEBA POVOLENÍ POUZE PRO OVOCNÉ DŘEVINY rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. V OSTATNÍCH PŘÍPADECH ZÁMĚR KÁCENÍ OPĚT PODLÉHÁ POVOLENÍ VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ! Seznam dřevin, které je možno kácet bez povolení, najdete na webových stránkách http://www.mzp.cz/cz/news_141107_seznam_drevin.
. Více viz vyhláška č. 222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.